Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy; Stacje kontroli pojazdów, diagności

Data publikacji 17.03.2017

Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów

Ogólny schemat procedur kontroli wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczącego kontroli przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz ośrodek szkolenia kierowców został określony w załączniku do Zarządzenia Nr 3031 Prezydenta Miasta Radomia z 30.04.2018 r.

Załączniki

Data publikacji 17.03.2017

Data modyfikacji 30.04.2018
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Krzysztof Woźniak
Biuro Kontroli

Statystyka strony: 415 wizyt