Urząd Miejski w Radomiu

Wydanie wtórnika legitymacji instruktora

Wydanie wtórnika legitymacji instruktora.

 

Wymagane dokumenty:           

1) Wniosek.

2) Załączniki:

- orzeczenie lekarskie (jeżeli dostarczone wcześniej utraciło ważność),

- orzeczenie psychologiczne (jeżeli dostarczone wcześniej utraciło ważność),

- oświadczenie dotyczące okoliczności utraty dokumentu,

- zdjęcie o wymiarach 3,5 na 4,5 cm,

- inne wymagane prawem dokumenty (rozpatrywane każdorazowo indywidualnie).

 

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Wydziału Komunikacji, pok. 2 (ul. Kilińskiego 30)

 

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

 

Podstawa prawna:       

1) Ustawa o kierujących pojazdami (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 341 ze zm.).

2) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 661).

Metadane

Data publikacji : 12.01.2011
Data modyfikacji : 02.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Milewski Wydział Komunikacji
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Milewski Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Milewski

Opcje strony

do góry