Urząd Miejski w Radomiu

Wymiana legitymacji instruktora

Wymiana legitymacji instruktora.

Wymagane dokumenty:          

1) Wniosek.

2) Załączniki:

- badanie lekarskie (jeżeli dostarczone wcześniej utraciło ważność),

- badanie psychologiczne (jeżeli dostarczone wcześniej utraciło ważność),

- legitymacja instruktora,

- aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 na 4,5 cm,

- inne wymagane prawem dokumenty (rozpatrywane każdorazowo indywidualnie na przykład oświadczenie).

 

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Wydziału Komunikacji, pok. 2 (ul. Kilińskiego 30)

 

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

 

Podstawa prawna:      

1) Ustawa o kierujących pojazdami (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 341 ze zm.).

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2018 poz. 661).

Metadane

Data publikacji : 12.01.2011
Data modyfikacji : 02.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Milewski Wydział Komunikacji
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Milewski Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Milewski

Opcje strony

do góry