Nieruchomości

Data publikacji 10.01.2011

Wydawanie zaświadczeń w sprawach lokalowych

Podstawa prawna      

- art. 217-220 KPA

 

Wymagane dokumenty        

- podanie

- dokumenty potwierdzające własność lub tytuł prawny do lokalu

 

Opłaty:

Opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. 2018, poz. 1044)

 

Termin załatwienia sprawy

- 7 dni

 

Forma załatwienia sprawy :

- zaświadczenie

- oświadczenie

 

Uwagi:          

Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Referat Gospodarki Lokalowej

Wnioski należy składać:

ul. Żeromskiego 53, pokój nr 245, tel. 36-20-830,

pokój nr 108B, tel. : 36 - 20 - 343 - Kierownik Referatu

pokój nr 108A, tel. : 36 - 20 - 371.

 

Data publikacji 10.01.2011

Data modyfikacji 18.04.2019
Rejestr zmian
Autor : Ewelina Kaczmarczyk

Osoba publikująca: Rafał Kościuk
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 2081 wizyt