Nieruchomości

Data publikacji 10.01.2011

Wydawanie informacji o spłacie zadłużenia z tytułu opłaty adiacenckiej

Podstawa prawna:   

- ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty:     

- Podanie - nie wymaga uiszczenia opłaty

 

Opłaty    

- nie podlega opłacie skarbowej

 

Termin załatwienia sprawy

- min. 30 dni.

 

Forma załatwienia sprawy  

- informacja o możliwości wykreślenia hipoteki.

 

Uwagi:       

Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Referat Opłat Adiacenckich i Renty Planistycznej

pokój nr 107 od ulicy Żeromskiego, tel : 36 - 20 - 336 – p.o. kierownika referatu

pokój nr 107 od ulicy Żeromskiego, tel : 36 - 20 - 799

pokój nr 108 od ulicy Żeromskiego, tel : 36 - 20 – 105 i 36 - 20 – 313

 

Pisma należy składać:

ul. Żeromskiego 53, pokój nr 245, tel. 36-20-830.

 

 

Data publikacji 10.01.2011

Data modyfikacji 22.05.2019
Rejestr zmian
Autor : Ewelina Kaczmarczyk

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 1326 wizyt