Urząd Miejski w Radomiu

Wydawanie zaświadczeń dotyczących zameldowania lub wymeldowania z akt ewidencji ludności

Podstawa prawna:    

 • Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności    ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)
 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
 • Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570)

 

Wymagane dokumenty:

 • Wypełnione podanie o wydanie zaświadczenia (gotowy druk – dostępny na miejscu)
 • Dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
 • W przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu
 • Oryginał dokumentu do wglądu tj. w szczególności: umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

 

Opłaty:

 • Opłata skarbowa w wysokości 17 zł. ( można uiścić na miejscu )
 • Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy:

      Urząd Miejski w Radomiu  

   PEKAO S.A. II O/Radom

   Nr rachunku: 52124032591111001013406544

 

Termin załatwienia sprawy:

 • Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Ewidencji Ludności

ul. Moniuszki 9, II klatka, parter, pok. nr 2

tel. 48 36-20-382, 48 36-20-214, 48 36-20-880

 

Uwagi:

 • Wnioskodawca zgłasza się osobiście w sprawie wydania zaświadczenia
 • Druki podania dostępne na miejscu

 

Metadane

Data publikacji : 27.02.2015
Data modyfikacji : 26.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Staszek Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba udostępniająca informację:
Bernarda Cieślak Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba modyfikująca informację:
Bernarda Cieślak

Opcje strony

do góry