Geologia

Data publikacji 19.01.2012

Przekazywanie dokumentacji geologicznych

 

 

Podstawa prawna: Art. 93 ust.8  Ustawy z dnia 09.06.2011r.  Prawo geologiczne i górnicze( Dz.U.  Nr 163, poz.  981. )

 

I.                 WYMAGANE DOKUMENTY:

 a)  pismo  przekazujące dokumentację

 b)  dokumentacja geologiczna – 3 egz.

 

II.               OPŁATY:

       Nie pobiera się opłaty skarbowej

 

III.              TERMIN REALIZACJI SPRAWY:

       Do 30 dni

 

 

      IV.  MIEJSCE POBRANIA/ZŁOŻENIA DOKUMENTACJI:

 Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30, pok.19

 

       V.  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

                    Geolog  Miejski,    pok. 313,  tel. (48) 3620690

 

      VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji  wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

 

 

      VII. INFORMACJE DODATKOWE:

 

                 Dokumentację o której mowa wyżej sporzadza się w przypadku:

 

a)           wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi,

b)           wykonywania prac geologicznych niekończacych się  udokumentowaniem zasobów złoża

      kopaliny lub zasobów wód podziemnych (  np. z wykonania monitoringu wód

      podziemnych  ),

c)           likwidacji  otworu wiertniczego

Data publikacji 19.01.2012

Rejestr zmian
Autor : Elżbieta Wieczorek

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 1005 wizyt