Referat ds. obsługi nieruchomości

Data publikacji 10.01.2011

Wydawanie zaświadczeń o numerze porządkowym/adresie budynku

 

Podstawa prawna            

1.         Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960r. (t. j. Dz. U. z 2016r, poz. 23)

2.         Ustawa o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. (Dz.U.2006.225.1635  ze zm.)

Wymagane dokumenty     

1.         Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku / adresie nieruchomości -  druk Nr: ON_wzór2.

2.         Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.

3.         W przypadku istnienia lub prognozowania do wybudowania więcej niż jednego budynku na danej działce: kopia mapy

            zasadniczej lub kopia mapy ewidencyjnej, czy też kopia projektu zagospodarowania działki - wraz z zaznaczonym obiektem.

 

Miejsce składania dokumentów          

Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Jana Kilińskiego 30, pok.19

 

 

Opłaty          

17 zł,

płatne na konto: PEKAO SA II/O Radom

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

w oddziale banku - w punkcie bankowym w urzędzie, parter, pok. Nr 3,

w kasie urzędu, III piętro, pok. Nr 335, na poczcie,

Druk opłaty dostępny w Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 19

 

Termin załatwienia sprawy      

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni

 

Forma załatwienia sprawy        

Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku / adresie nieruchomości.

 

Uwagi          

Informacje:

Referat d/s Obsługi Nieruchomości

pok. 317 tel. (048) 36 20 764

Załączniki

Data publikacji 10.01.2011

Data modyfikacji 08.04.2016
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Magdalena Majcher
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 2860 wizyt