Edukacja

Data publikacji 05.02.2018

Zgłoszenie zmian w danych zamieszczonych w zgłoszeniu powstałych po wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Zgodnie z art. 168 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) zmiany w zakresie danych wymaganych w zgłoszeniu powstałe po wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasta Radomia  osoba prowadząca szkołę lub placówkę powinna zgłosić organowi ewidencyjnemu w ciągu 14 dni od ich zaistnienia.

Załączniki

Data publikacji 05.02.2018

Data modyfikacji 05.02.2018
Rejestr zmian
Autor: Anna Ostrowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 785 wizyt