Urząd Miejski w Radomiu

ZEZWOLENIE KATERINGOWE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) art. 181 ust. 4

 Wymagania

 1. Wniosek z podaniem danych przedsiębiorcy oraz okresu na jaki ma być udzielone zezwolenie.
 2. Posiadanie w przedmiocie działalności kodu PKD 56.21.Z.

WARUNKIEM PROWADZENIA SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH JEST POSIADANIE UMOWY ZAWARTEJ Z KLIENTEM NA DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI NA IMPREZY ZAMKNIĘTE, ORGANIZOWANE W CZASIE I MIEJSCU WYZNACZONYM PRZEZ KLIENTA.

 Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Radomiu

26-600 Radom,  Rynek 1, pok. 4 (budynek Ratusza)

Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 

tel.  (48) 36-20-503, (48) 36-20-625

fax. (48) 36-20-503

Wersja elektroniczna dostępna również na stronie www.wrotamazowsza.pl

 

 Opłaty

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z art. 181  ust. 5 cyt. wyżej Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wynoszą :

 Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą odpowiednio:

 • 525 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa
 • 525 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości od 4,5% do 18 % alkoholu
 • 2100 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu

  Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła podane niżej wartości, opłaty wynoszą odpowiednio:

1)            37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa -  opłata wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

2)            37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłata wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

3)            77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłata wynosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 

 Opłaty można dokonać:

 • w kasie Urzędu Miejskiego pok. 335 (III piętro)
 • w punkcie bankowym pok. 3 (parter)
 • w opłatomacie na parterze obok portierni
 • na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Radomiu,  Wydział Księgowości Urzędu

Nr 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

 

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

 Forma załatwienia sprawy

 1. Decyzja (zezwolenie)
 2. Odbiór decyzji z dowodem wniesionej opłaty za korzystanie z zezwolenia

 

Tryb odwoławczy

Na decyzję o odmowie wydania zezwolenia przysługuje Stronie odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta (odwołanie można złożyć lub w pok. 4- parter lu Biurze Obsługi Mieszkańca UM, ul. Kilińskiego 30) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej

 

UWAGI

Zezwolenia kateringowe wydawane są przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę.

Zezwolenia wydawane są na okres maksymalnie 2 lat.

 

Informacja telefoniczna dot. wydawania zezwoleń -  48 36-20-503,  48 36-20-625

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Metadane

Data publikacji : 15.01.2016
Data modyfikacji : 21.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Ćwiek Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bałenkowski Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Bałenkowski

Opcje strony

do góry