Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/zalatw-sprawe/dzialalnosc-gospodarcza/29929,UDZIELANIE-INFORMACJI-Z-ARCHIWALNEJ-EWIDENCJI-DZIALALNOSCI-GOSPODARCZEJ.html
2020-10-01, 22:36

UDZIELANIE INFORMACJI Z ARCHIWALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

W stosunku do danych przedsiębiorców figurujących w ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Radomia do dnia przekazania bazy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (tj. do 21.10.2011 r.) , na wniosek będą wydawane zaświadczenia. Dane zawarte w tym rejestrze zawierają dane osobowe podlegające ustawowej ochronie.

 

Podstawa prawna

  • kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018.2096 z późn. zm.) art.217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie danych osobowych

 

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Radomiu

26-600 Radom,  Rynek 1, pok. 3, 4 (budynek Ratusza)

Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 

Telefonicznie:  48 36-20-503,  48 36-20-460

 

Opłaty

Opłata skarbowa

  • 17 zł - za wyciąg z ewidencji/zaświadczenie

 

Opłaty można dokonać:

  • w kasie Urzędu Miejskiego pok. 335 (III piętro)
  • w punkcie bankowym pok. 3 (parter)
  • w opłatomacie parter przy portierni
  • na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków Nr 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni

W przypadku osobistego złożenia wniosku informacja może być udzielona od ręki.

 

Forma załatwienia sprawy

Wyciąg z ewidencji/zaświadczenie

 

Metadane

Data publikacji : 04.03.2015
Data modyfikacji : 20.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Ćwiek
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Bałenkowski

Opcje strony