Urząd Miejski w Radomiu

ZAŁÓŻ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Podstawa prawna: art. 2 ust. 1, art. 3, art. 5, art. 6 ust. 2, art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( Dz. U. z 2018. 647) art. 4 ust. 1, 2, 4, 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018. 649).

Wymagane dokumenty

 

· Wniosek CEIDG-1

· Do wglądu ważny dowód osobisty lub paszport

 

Wniosek o wpis do CEIDG  nie podlega opłacie! (art. 13 cyt. wyżej ustawy).

 

 

WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ:

 

 · wykorzystując formularz na stronie internetowej, tak zwane wypełnienie wniosku w trybie anonimowym, które następnie wymaga zgłoszenia się w ciągu 7 dni do najbliższego Urzędu Gminy w celu potwierdzenia tożsamości przedsiębiorcy i przesłania wniosku do CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba ;

WAŻNE ! Należy pamiętać, że dniem złożenia wniosku, wypełnionego w trybie anonimowym, jest dzień jego złożenia i podpisania w Urzędzie!

 

 · osobiście w Urzędzie Miejskim w Radomiu - Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, Rynek 1, pok. 3 (budynek Ratusza), gdzie Państwa wniosek „od ręki” wypełnimy w systemie CEIDG;

 

 · przesyłając listem poleconym wniosek papierowy – wówczas niezbędne jest notarialne potwierdzenie własnoręczności podpisu przedsiębiorcy.

 

 · samodzielnie zakładając KONTO PRZEDSIĘBIORCY a następnie przesłać wniosek o rejestracji działalności za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej.  Proces weryfikacji wniosku – jego podpisanie - odbywa się za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/NewUser.aspx ;

 

WAŻNE:

· Wniosek o wpis do CEIDG jest równocześnie zgłoszeniem o nadanie numeru NIP REGON (jeżeli ich nie posiadaliśmy) oraz zgłoszeniem płatnika składek w rozumieniu przepisów o ZUS lub KRUS. (art. 12 cyt. wyżej ustawy )

· Zaświadczenie o wpisie w CEIDG jest dokumentem elektronicznym albo wydrukiem ze strony internetowej CEIDG (art. 46 ust. 1 cyt. wyżej ustawy)

 

· Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania lub załączania do wniosków, zaświadczeń o wpisie do CEIDG (art. 46 ust. 6 cyt. wyżej ustawy)

 

Zachęcamy do skorzystania z Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy pod adresem

https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy  Są tu aktualne informacje, zwięzłe ciekawe artykuły i poradniki o tym jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą.

Metadane

Data publikacji : 04.03.2015
Data modyfikacji : 20.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Ćwiek
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Bałenkowski

Opcje strony

do góry