Urząd Miejski w Radomiu

ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2277)  - art. 111 pkt 4

 Wymagane dokumenty

Oświadczenie

 Załączniki

Wydruk z kasy fiskalnej lub inny dokument potwierdzający wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

 Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Radomiu

26-600 Radom,  Rynek 1, pok. 4 (budynek Ratusza)

Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 

tel.  (48) 36-20-503, (48) 36-20-625

fax. (48) 36-20-503

Opłaty

Wysokość i zasady opłat za kolejny rok korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są określone w art. 111 ust. 5 i 6 cyt. wyżej Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła podane niżej wartości, opłaty wynoszą odpowiednio:

1)            37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa -  opłata wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

2)            37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłata wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

3)            77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłata wynosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. 

Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła podanych wyżej wartości, opłaty wynoszą odpowiednio:

  • 525 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa
  • 525 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości od 4,5% do 18 % alkoholu
  • 2100 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu

 

Opłat  można dokonać:

  • w kasie Urzędu Miejskiego pok. 335 (III piętro)
  • w punkcie bankowym pok. nr 3 (parter)
  • w opłatomacie na parterze (przy portierni)
  • na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Radomiu,  Wydział Księgowości Urzędu

Nr 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

 UWAGA – WAŻNE!

  1. Ostateczny termin złożenia oświadczenia upływa 31 stycznia każdego roku kalendarzowego. Złożenie oświadczenia po tym terminie, ale w ciągu 30 dni po jego upływie, nie spowoduje wygaśnięcia zezwolenia jeżeli jednocześnie ze złożeniem oświadczenia zostanie dokonana opłata dodatkowa w wysokości 30% opłaty „podstawowej (określonej w art. art. 111 ust. 2 Ustawy)
  2. Ostateczny termin wniesienia opłat w ratach za posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych upływa 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem. Dokonanie opłaty po ustawowych terminach, ale w ciągu 30 dni po ich upływie, nie spowoduje wygaśnięcia zezwoleń, jeżeli zostanie wniesiona rata powiększona o 30% całej rocznej opłaty (określonej w art. art. 111 ust. 2 lub ust.5 Ustawy).

 

Załączniki

Formularz oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Metadane

Data publikacji : 11.01.2011
Data modyfikacji : 20.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Ćwiek Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Bałenkowski Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Bałenkowski

Opcje strony

do góry