Urząd Miejski w Radomiu

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek Inwestora (do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca)

 

2. Do wniosku należy dołączyć:

- 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi,

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk zgodny z obowiązującym rozporządzeniem do pobrania w BOM),

- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (ostateczną).

 

Miejsce składania dokumentów:     

Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Kilińskiego 30, parter, pok. 19

 

Opłaty:          

- sprawy mieszkaniowe są zwolnione z opłat skarbowych

 

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane ( nie dłużej niż 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku)

Forma załatwienia sprawy:

Milcząca zgoda organu

 

Uwagi i informacje:

Biuro Obsługi Mieszkańca - tel. 48 36-20-177;    48 36-20-178      

 

Sprawy prowadzi:

Referat Urbanistyki i Architektury I i II

 

Kierownicy Referatu:  

Pokój nr 222              

Metadane

Data publikacji : 19.08.2015
Data modyfikacji : 19.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Chmielewska-Jakubiak
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Kijas

Opcje strony

do góry