Urząd Miejski w Radomiu

Wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Podstawa prawna:    

Ustawa z 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Wymagane dokumenty:       

1.  wniosek Inwestora (do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca)

2.  szczegółowa informacja na druku wniosku

 

Miejsce składania dokumentów:    

Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Kilińskiego 30

 

Opłaty:          

107 zł płatne przy składaniu wniosku

– na konto:

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków,

Bank: PEKAO SA II O/Radom

Konto: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

- sprawy budownictwa mieszkaniowego zwolnione są z opłat skarbowych

 

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 KPA - od 1 do 2 m-cy

 

Forma załatwienia sprawy:  

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 

Uwagi i informacje:

Biuro Obsługi Mieszkańca - tel. 48 36-20-177; 48 36-20-178     

 

Sprawy prowadzi:

Referat Urbanistyki i Architektury I i II

 

Kierownicy Referatu:

Pokój 222

Metadane

Data publikacji : 12.01.2011
Data modyfikacji : 28.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Kacprzak Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Kijas

Opcje strony

do góry