Urząd Miejski w Radomiu

Pozwolenie na budowę/rozbiórkę

Pozwolenie na budowę, roboty budowlane.

 

Podstawa prawna:    

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane - art. 28, art. 33

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek Inwestora (do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca)

 

2. Do wniosku należy dołączyć:

- 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi,

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk zgodny z obowiązującym rozporządzeniem do pobrania w BOM),

- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (ostateczną).

 

Miejsce składania dokumentów:     

Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Kilińskiego 30, parter, pok. 19

 

Opłaty:          

- sprawy mieszkaniowe są zwolnione z opłat skarbowych

- za wydanie pozwolenia na budowę:

- zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

 

Płatne przy składaniu wniosku na konto:

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Budżetu i Podatków,

Bank: PEKAO SA II O/Radom

Konto: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z ustawą z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego: niezwłocznie lub 1 miesiąc dla spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, 2 miesiące dla spraw szczególnie skomplikowanych.

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę.

 

Uwagi i informacje:

Biuro Obsługi Mieszkańca - tel. 48 36-20-177;    48 36-20-178      

 

Sprawy prowadzi:

Referat Urbanistyki i Architektury I i II

 

Kierownicy Referatu:  

Pokój Nr 222                 

Metadane

Data publikacji : 11.01.2011
Data modyfikacji : 19.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Kacprzak Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Kijas

Opcje strony

do góry