Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/wybory/wybory-prezydenta-rp-20/13040,Wybory-prezydenta-RP-2010.html
2020-10-27, 12:49

Uchwała nr 725/2010 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Radomia w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach samorządowych, zarządzonych w 2010r.

 
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych – publikowany w:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:  Dz. U. 2000 nr 72 poz. 847 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia nr 3536//2010 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
 

ZARZĄDZENIE NR 3559/2010  PREZYDENTA MIASTA RADOMIA z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zarządzenie nr 3562//2010 w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

 

Zarządzenie nr 3623//2010 w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. – ponowne głosowanie w dniu 4 lipca 2010r.

Metadane

Data publikacji : 05.01.2011
Data modyfikacji : 31.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Kościuk
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Biuro Teleinformatyczne
Osoba modyfikująca informację:
Beata Stępień

Opcje strony