Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/wspolpraca-z-ngo/konkursy/52437,Ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-Nr-KZPZSIII22021-na-powierzenie-wykonywania-.html
2021-02-26, 08:45

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr KZP/ZS/III/2/2021 na powierzenie wykonywania zadania publicznego w 2021 r. w zakresie pomocy społecznej pn. " Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną"

Termin składania ofert do dnia 01.03.2021 r.

Metadane

Data publikacji : 08.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Pan Radosław Witkowski - Prezydent Miasta Radomia
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Mierzyńska Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Opcje strony