Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/wspolpraca-z-ngo/konkursy/50719,Ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-Nr-KZPZSIII172020-na-wspieranie-wykonywania-.html
2020-12-03, 21:48

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr KZP/ZS/III/17/2020 na wspieranie wykonywania zadania publicznego w 2020r. z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu

Metadane

Data publikacji : 26.08.2020
Data modyfikacji : 24.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezydent Miasta Radomia Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Iwa Komór Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Mierzyńska

Opcje strony