Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/wspolpraca-z-ngo/konkursy/50389,Ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-wspieranie-wykonywania-zadania-publiczneg.html
2020-08-13, 02:45

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonywania zadania publicznego w 2020 r. w zakresie pomocy społecznej pt. "Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego"

Termin składania ofert do dnia 12 sierpnia 2020 r.

Metadane

Data publikacji : 23.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Witkowski - Prezydent Miasta Radomia
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Mierzyńska Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Opcje strony