Konkursy

KZP/K/1/2019
Data publikacji 18.03.2019

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w 2019 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Poznajemy potrawy i obyczaje innych regionów - Budżet Obywatelski 2019”.

Data publikacji 18.03.2019

Data modyfikacji 18.03.2019
Rejestr zmian
Autor : Prezydent Miasta Radomia - Radosław Witkowski

Osoba publikująca: Rafał Zimałek
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 384 wizyt