Konkursy

KZP/ZS/III/19/2018
Data publikacji 14.12.2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w roku 2019 polegającego na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie miasta Radomia.

Termin składania ofert do dnia 4 stycznia 2019 r.

Załączniki

Data publikacji 14.12.2018

Rejestr zmian
Autor : Pan Radosław Witkowski -Prezydent Miasta

Osoba publikująca: Joanna Mierzyńska
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Statystyka strony: 129 wizyt