Konkursy

KZP/ZS/III/18/2017
Data publikacji 21.11.2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonywania zadania publicznego w roku 2018 z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Załączniki

Data publikacji 21.11.2017

Data modyfikacji 03.01.2018
Rejestr zmian
Autor : Pan Radosław Witkowski- Prezydent Miasta Radomia

Osoba publikująca: Joanna Mierzyńska
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Statystyka strony: 524 wizyt