Konkursy

KZP/ZS/III/17/2017
Data publikacji 21.11.2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonywania zadania publicznego w 2018 roku z zakresu pomocy społecznej polegającego na działaniach w zakresie udzielenia schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet oraz działania w zakresie udzielenia schronienia w noclegowni dla kobiet i mężczyzn

Termin składania ofert do dnia 12 grudnia 2017r.

Załączniki

Data publikacji 21.11.2017

Data modyfikacji 24.11.2017
Rejestr zmian
Autor: Pan Radosław Witkowski - Prezydent Miasta Radomia

Osoba publikująca: Joanna Mierzyńska
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Statystyka strony: 90 wizyt