Konkursy

KZP/ZS/III/10/2017
Data publikacji 20.11.2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie miasta Radomia

Termin składania ofert do dnia 11 grudnia 2017r.

Załączniki

Data publikacji 20.11.2017

Rejestr zmian
Autor : Pan Radosław Witkowski - Prezydent Miasta Radomia

Osoba publikująca: Joanna Mierzyńska
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Statystyka strony: 333 wizyt