Konkursy

Data publikacji 09.03.2017

Zarządzenie w sprawie roztrzygnięcia konkursu ofert na finansowanie wykonania zadania publicznego na 2017 rok w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Data publikacji 09.03.2017

Data modyfikacji 13.03.2017
Rejestr zmian
Autor : wz. Prezydenta Miasta Pan Karol Semik - Wiceprezydent Miasta Radomia

Osoba publikująca: Iwa Komór
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Statystyka strony: 680 wizyt