Konkursy

KZP/ZS/III/1/2017
Data publikacji 09.01.2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofer na wspieranie wykonywania zadania publicznego w 2017r. z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu

Załączniki

Data publikacji 09.01.2017

Data modyfikacji 06.02.2017
Rejestr zmian
Autor : Prezydent Miasta - Radosław Witkowski

Osoba publikująca: Joanna Mierzyńska
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Statystyka strony: 538 wizyt