Konkursy

Data publikacji 30.12.2016

Rozstrzygnięcie kokursu ofert Nr UZP/ZS/II/4/2016 na dofinansowanie realizacji zadań publicznych na 2017 r. w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Załączniki

Data publikacji 30.12.2016

Data modyfikacji 30.12.2016
Rejestr zmian
Autor : Pan Radosław Witkowski - Prezydent Miasta

Osoba publikująca: Iwa Komór
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Statystyka strony: 1127 wizyt