Konkursy

Data publikacji 28.12.2016

Rozstrzygnięcie kokursu ofert Nr UZP/ZS/II/2/2016 na finansowanie realizacji zadań publicznych na lata 2017 - 2019 w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Załączniki

Data publikacji 28.12.2016

Data modyfikacji 28.12.2016
Rejestr zmian
Autor : Pan Radosław Witkowski - Prezydent Miasta

Osoba publikująca: Iwa Komór
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Statystyka strony: 930 wizyt