Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/wspolpraca-z-ngo/konkursy/16856,Rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-obs.html
2020-09-21, 14:33

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru upowszechniania kultury fizycznej w Radomiu

Termin składania ofert do: 18.10. 2011 r.

Metadane

Data publikacji : 27.09.2011
Data modyfikacji : 24.10.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Leszek Pożyczka Dyrektor Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Zimałek Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Zimałek

Opcje strony