Zarządzenia Prezydenta

Z/2400/2017
Data publikacji 17.07.2017

Nr 2400/2017 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług weterynaryjnych mających na celu zapewnienie całodobowej opieki zwierzętom bezdomnym i dzikim, poszkodowanym w kolizjach drogowych i na skutek innych zdarzeń losowych oraz pomoc w odławianiu zwierząt agresywnych w granicach administracyjnych miasta Radomia.

Załączniki

Data publikacji 17.07.2017

Rejestr zmian
Autor : Z up. Prezydenta Miasta - Rafał Czajkowski - Sekretarz Miasta

Osoba publikująca: Justyna Kacprzak
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 39 wizyt