Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/38821,Nr-23512017-w-sprawie-ustalenia-minimalnych-stawek-czynszu-dzierzawnego-nierucho.html
2020-08-06, 18:27

Strona znajduje się w archiwum.

Nr 2351/2017 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości położonych w poszczególnych strefach miasta przeznaczonych pod tereny inwestycyjne oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia i miasta na prawach powiatu - Radom.

Metadane

Data publikacji : 28.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezydent Miasta - Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Kacprzak Kancelaria Prezydenta

Opcje strony