Zarządzenia Prezydenta

Strona znajduje się w archiwum.

Z/3507/2013
Data publikacji 26.02.2013

Nr 3507/2013 w sprawie: wprowadzenia regulaminu kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zlecanych przez Gminę Miasta Radomia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ...

Data publikacji 26.02.2013

Data modyfikacji 01.03.2016
Rejestr zmian
Autor : Prezydent Miasta - Andrzej Kosztowniak

Osoba publikująca: Magdalena Majcher
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 3100 wizyt