Zarządzenia Prezydenta

Strona znajduje się w archiwum.

Z/608/2011
Data publikacji 13.05.2011

Nr 608/2011 W sprawie: przedłożenia do publicznej wiadomości informacji w zakresie wykonania budżetu za 2010 rok, udzielonych przez Gminę Miasta Radomia w 2010 roku poręczeń i gwarancji, ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz ...

Załączniki

Data publikacji 13.05.2011

Rejestr zmian
Autor : Prezydent Miasta - Andrzej Kosztowniak

Osoba publikująca: Magdalena Majcher
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 908 wizyt