Kolegium Prezydenta

Data publikacji 08.12.2015

II Zastępca Prezydenta Jerzy Zawodnik

sekretariat i gabinet: 

 

Urząd Miejski 

26-600 Radom

ul. Jana Kilińskiego 30 pok.126

 

tel. (48) 362 68 70;

(48) 36 20 731,

fax (48) 36 20 200

e-mail: j.zawodnik@umradom.pl 

 

Przyjmowanie skarg i wniosków:

​we wtorki w godz. 12.00 – 14.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu w sekretariacie.

 

Zastępca Prezydenta Jerzy Zawodnik kieruje pracą związaną z działalnością:

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej;

Wydziału Funduszy Unijnych;

Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa;

Biura Miejskiego Konserwatora Przyrody.

 

Zastępca Prezydenta ponosi odpowiedzialność za:

• dokładną znajomość i przestrzeganie przepisów prawa,

• skutki prawne podejmowanych decyzji i podpisywanych dokumentów,

• przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych

• przestrzeganie procedur zapobiegających ponoszeniu strat przez Gminę Miasta Radomia w związku z przedawnieniem roszczeń. 

 

Data publikacji 08.12.2015

Data modyfikacji 01.03.2019
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 7162 wizyt