Urząd Miejski w Radomiu

I Zastępca Prezydenta Konrad Frysztak

sekretariat i gabinet:  

Urząd Miejski  
26-600 Radom
ul. Jana Kilińskiego 30 pok.101 

tel. (48) 362 22 40; 
(48) 36 20 815, 
(48) 36 20 534,
fax (48) 363 40 13; 
e-mail: 
k.frysztak@umradom.pl  

Przyjmowanie skarg i wniosków:
we wtorki w godz. 1200 – 1400 po wcześniejszym ustaleniu terminu w sekretariacie

 

Kierowanie pracą związaną z działalnością:

Wydziału Architektury;

Wydziału Inwestycji;

Wydziału Nieruchomości Skarbu Państwa;

Wydziału Nieruchomości Gminnych;

Biura Nabywania i Zbywania Nieruchomości Gminy;

Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej;

Wydziału Geodezji;

Biura ds. Systemu Informacji Przestrzennej;

Biura Rozwoju Miasta;

Biura Rewitalizacji;

Biura Nadzoru Właścicielskiego.

 

Zastępca Prezydenta  ponosi odpowiedzialność za:
• dokładną znajomość i przestrzeganie przepisów prawa,
• skutki prawne podejmowanych decyzji i podpisywanych dokumentów,
• przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych
• przestrzeganie procedur zapobiegających ponoszeniu strat przez Gminę Miasta Radomia w związku z przedawnieniem roszczeń. 

 

 

Metadane

Data publikacji : 02.01.2015
Data modyfikacji : 01.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry