Kolegium Prezydenta

Data publikacji 29.12.2014

III Zastępca Prezydenta Karol Semik

sekretariat i gabinet:  

Urząd Miejski
26-600 Radom
ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 184 

tel. (48)  362 07 25; 
fax (48) 360 05 70
e-mail: k.semik@umradom.pl

Przyjmowanie skarg i wniosków:
we wtorki w godz. 1200 – 1400 po wcześniejszym ustaleniu terminu w sekretariacie

 

Zastępcy Prezydenta Karolowi Semikowi podlegają:

Wydział Edukacji
Wydział Kultury
 

Zastępca Prezydenta  ponosi odpowiedzialność za:

• dokładną znajomość i przestrzeganie przepisów prawa,
• skutki prawne podejmowanych decyzji i podpisywanych dokumentów,
• przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych,
• przestrzeganie procedur zapobiegających ponoszeniu strat przez Gminę Miasta Radomia w związku z przedawnieniem roszczeń. 

 

Data publikacji 29.12.2014

Data modyfikacji 01.03.2019
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 17961 wizyt