Urząd Miejski w Radomiu

Sekretarz Miasta

Michał Michalski

Sekretariat i gabinet:  

Urząd Miejski
26-600 Radom
ul. Jana Kilińskiego 30, pok. 101  

tel. (48) 36 20 203,  36 00 192  

fax:  (48)  362 89 09  

e-mail: sekretarz@umradom.pl  

 

Powołany na stanowisko zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomia nr 2947/2018 z dnia 29.03.2018 r. oraz nr 3281/2018 z 14 września 2018 r. 

 

Zakres wykonywanych czynności:

1. Zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu Miejskiego.

2. Bezpośredni nadzór na pracą podległych komórek organizacyjnych:

Biura Administracyjno-Gospodarczego,

Biura Obsługi Mieszkańca,

Biura Zamówień Publicznych,

Geologa Miejskiego,

Wydziału Teleinformatycznego.

3. Nadzór merytoryczny nad pracą

Inspektora ds. BHP i PPOŻ. podległego Prezydentowi Miasta Radomia,

Biura Ochrony Danych Osobowych podległego Prezydentowi Miasta Radomia.

4. Zapewnienie sprawnego kierowania i nadzoru nad funkcjonowaniem komórek

organizacyjnych Urzędu Miejskiego.

5. Nadzorowanie współpracy między komórkami organizacyjnymi Urzędu

Miejskiego.

6. Zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa.

7. Nadzór nad prawidłową obsługą interesantów przez Urząd.

8. Współpraca ze stowarzyszeniami i związkami oraz administracją państwową.

9. Administrowanie mieniem Urzędu.

 

 

Sekretarz Miasta  odpowiada za:

1. dokładną znajomość i przestrzeganie przepisów prawa,

2. skutki prawne podejmowanych decyzji i podpisywanych dokumentów,

3. przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych,

4. przestrzeganie procedur zapobiegających ponoszeniu strat przez Gminę Miasta Radomia w związku z przedawnieniem roszczeń. 

 

Metadane

Data publikacji : 07.01.2011
Data modyfikacji : 01.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry