W Urzędzie Miejskim

Aktualna wersja dokumentu


Nabór na stanowisko Inspektora w Referacie Gospodarowania Gruntami Gminnymi w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Radomiu (ZN-2-2017)

Informacja o wyniku naboru.

Opublikowane przez Ewa Garbacz
Data publikacji 12.09.2017

Wersja dokumentu 2
Autor dokumentu Małgorzata Pochylska


Poprzednie wersje dokumentu