Wydział Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej

Data publikacji 11.02.2011

symbol RSG

 

 

Wydział Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej

ul. Żeromskiego 53 pok. 105, 106,

e-mail: coi@umradom.pl


Dyrektor Wydziału - Krzysztof Turek

pok. 105, tel. (48) 36 20 866

pok. 106, tel. (48) 36 20 614

  tel. (48) 36 20 618

  tel. (48) 36 20 332

Referat Obsługi Inwestorów

pok. 106, tel. (48) 36 20 538

  tel. (48) 36 20 358

 

Do zadań Wydziału należy:

1. obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych,

2. tworzenie bazy gminnych i prywatnych ofert inwestycyjnych,

3. współpraca z Agencją Rozwoju Przemysłu na rzecz rozwoju Podstrefy TSSE w Radomiu,

4. koordynacja przedsięwzięć związanych z udziałem miasta w krajowych i zagranicznych imprezach wystawienniczo-targowych,

5. współpraca z instytucjami społecznymi, kulturalnymi, naukowymi i organizacjami gospodarczymi oraz organami administracji rządowej i samorządowej na rzecz promocji gospodarczej miasta,

6. przygotowywanie wydawnictw oraz innych materiałów informacyjnych promujących miasto,

7. kształtowanie wizerunku i marki Radomia w kraju i zagranicą,

8. współpraca z agencjami rządowymi i samorządowymi działającymi na rzecz rozwoju przemysłu,

9. współpraca z ambasadami w zakresie kompetencji Biura,

10. realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej,

11. tłumaczenie korespondencji zagranicznej Urzędu w zakresie kompetencji Biura.

 

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 15.10.2015
Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 5394 wizyt