Wydział Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej

Data publikacji 11.02.2011

symbol RSG

 

 

Wydział Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej

Dyrektor - Krzysztof Turek

ul. Żeromskiego 53 pok. 105, 106,

pok. 105, tel. (48) 36 20 866

pok. 106, tel. (48) 36 20 614

  tel. (48) 36 20 618

  tel. (48) 36 20 332

e-mail: coi@umradom.pl

 

Do zadań Wydziału należy:

1. obsługa i świadczenie pomocy dla inwestorów krajowych i zagranicznych,

2. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania inwestorów krajowych i zagranicznych

3. przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania

w mieście

4. tworzenie warunków do szybkiego rozwoju gospodarczego miasta, sprzyjających kreowaniu

miejsc pracy

5. współpraca z jednostkami naukowymi, społecznymi, kulturalnymi, administracji rządowej

i samorządowej a także z jednostkami otoczenia biznesu i środowiskami biznesowymi na rzecz

promocji gospodarczej miasta oraz w zakresie utworzenia i rozwoju Radomskiej Strefy

Gospodarczej,

6. realizacja i wspieranie inicjatyw rozwijających radomski rynek pracy, promujących współpracę

biznes-edukacja oraz zmierzających do pogłębienia integracji i współpracy środowisk

biznesowych,

7. tworzenie bazy gminnych i prywatnych ofert inwestycyjnych, współpraca z innymi komórkami

organizacyjnymi Urzędu w zakresie pozyskiwania i przygotowywania terenów inwestycyjnych,

8. koordynacja przedsięwzięć związanych z udziałem miasta w krajowych i zagranicznych

imprezach wystawienniczo-targowych,

9. przygotowywanie oraz współpraca w zakresie opracowań przez inne komórki organizacyjne

Urzędu, wydawnictw oraz innych materiałów informacyjnych promujących miasto

10. kształtowanie pozytywnego wizerunku i marki Radomia w kraju i zagranicą,

11. współpraca z ambasadami w zakresie kompetencji Wydziału

12. realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej,

13. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej,

14. tłumaczenie korespondencji zagranicznej Urzędu w zakresie kompetencji Wydziału.

 

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 06.12.2017
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 6301 wizyt