Wydział Komunikacji

Data publikacji 11.02.2011

symbol Km.

 

 

Wydział Komunikacji

Dyrektor Małgorzata Malmon

ul. Kilińskiego 30

pok. 2,    tel. (48) 362 05 18

 tel. (48) 36 20 517 

 

 fax. (48) 36 20 517

e-mail: komunikacja@umradom.pl

 

 


Referat Rejestracji Pojazdów

e-mail: rejestracjapojazdow@umradom.pl

pok. 13,   tel. (48) 36 20 342

pok. 14,   tel. (48) 36 20 373

pok. 15,   tel. (48) 36 20 394

  tel. (48) 36 20 481

  tel. (48) 36 20 347

pok. 37, tel. (48) 36 20 352

załatw sprawę

 

Referat Praw Jazdy

e-mail: prawajazdy@umradom.pl

pok. 10,   tel.  (48) 36 20 262 

pok. 19,   tel.  (48) 36 20 472

pok. 8,     tel.  (48) 36 20 207

  załatw sprawę

 

Do zadań Wydziału należy:

1. prowadzenie postępowań w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, dopuszczania ich do

ruchu oraz prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie,

2. prowadzenie ewidencji zarejestrowanych pojazdów, aktualizacji i wprowadzania

zmian dotyczących właściciela, parametrów technicznych oraz cech identyfikacji,

3. kierowanie pojazdów na badania techniczne,

4. wydawanie praw jazdy krajowych i międzynarodowych, dokonywanie ich wymiany i wydawanie

wtórników,

5. prowadzenie ewidencji zatrzymanych praw jazdy oraz wydawanie decyzji cofających

i przywracających uprawnienia do kierowania pojazdami,

6. wydawanie decyzji kierujących na egzamin sprawdzający, badania lekarskie i psychologiczne,

7. wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,

8. generowanie i wydawanie profilu kandydata na kierowcę,

9. dokonywanie wymiany kart motorowerowych na prawo jazdy kategorii „AM”

10. bieżące porównywanie danych z systemu POJAZD, KIEROWCA z danymi pozyskiwanymi

z systemu EFKA,

11. udostępnianie danych i przekazywanie dokumentów uprawnionym organom,

12. gospodarka zasobami archiwalnymi akt kierowców i pojazdów,

13. gospodarka drukami ścisłego zarachowania i tablicami rejestracyjnymi,

14. prowadzenie spraw dotyczących usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 50a i art. 130a ustawy

Prawo o ruchu drogowym.

 

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 08.12.2017
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 122891 wizyt