Wydział Inwestycji

Data publikacji 11.02.2011

symbol In.

 

 

Wydział Inwestycji

Dyrektor - Eugeniusz Kaczmarek

ul. Kilińskiego 30

pok. 242,  tel.   (48) 36 20 471 

 

   fax. (48) 36 20 779

e-mail:  inwest@umradom.pl

 

 

Do zadań Wydziału należy:

1. przygotowanie i realizacja inwestycji komunalnych w zakresie budownictwa mieszkalnego

i infrastruktury technicznej,

2. przygotowanie i realizacja inwestycji oświatowych, kultury, sportu i ochrony zdrowia,

3. przeprowadzanie postępowań przetargowych na roboty budowlane i usługi towarzyszące

robotom budowlanym,

4. udział w przygotowywaniu projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy Unii

Europejskiej,

5. sporządzanie wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych ze źródeł krajowych,

6. prowadzenie rozliczeń finansowych projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych

w tym również funduszy Unii Europejskiej,

7. nadzór nad działalnością MZDiK w zakresie budowy i utrzymania dróg.

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 01.03.2019
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 14532 wizyt