Wydział Inwestycji

Data publikacji 11.02.2011

symbol In.

 

 

Wydział Inwestycji

ul. Kilińskiego 30

e-mail:  inwest@umradom.pl

 

Dyrektor - Eugeniusz Kaczmarek

pok. 242,  tel.   (48) 36 20 471 

   fax. (48) 36 20 532


Referat Inwestycji Ogólnokomunalnych
pok. 240,   tel. (48) 36 20 963

Referat Inwestycji Oświatowo - Kulturalnych
pok. 239,  tel. (48) 36 20 501

Referat ds. Zamówień Publicznych i Rozliczeń Projektów  współfinansowanych z funduszy zewnętrznych
pok. 217,  tel. (48) 36 20 448

 

 

 

Do zadań Wydziału należy:

1. przygotowanie i realizacja inwestycji komunalnych w zakresie budownictwa mieszkalnego i infra-

    struktury technicznej,

2. przygotowanie i realizacja inwestycji oświatowych, kultury, sportu i ochrony zdrowia,

3. przeprowadzanie postępowań przetargowych na roboty budowlane i usługi towarzyszące robotom

    budowlanym,

4. udział w przygotowywaniu projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy Unii

    Europejskiej,

5. sporządzanie wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych ze źródeł krajowych,

6. prowadzenie rozliczeń finansowych projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych,

    w tym również funduszy Unii Europejskiej,

7. nadzór merytoryczny nad działalnością MZDiK w zakresie budowy i utrzymania dróg.

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 24.09.2013
Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 8562 wizyt