Urząd Miejski w Radomiu

symbol Gd.

 

 

Wydział Geodezji

Dyrektor – Geodeta Miejski  - Bożena Mazur

ul. Jana Kilińskiego 30   

pok.  337,  tel.  (48) 36-20-714

fax.  (48) 36 20 621

e-mail: geodezja@umradom.pl 

 

Referat ds. Obsługi Nieruchomości

pok.317A, tel. (48) 36 20 567

pok. 317,  tel. (48) 36 20 764

pok. 338,  tel. (48) 36 20 320

 

Referat Ewidencji Gruntów

pok. 22,    tel. (48) 36 20 243

pok. 23,    tel. (48) 36 20 853

pok. 24,    tel. (48) 36 20 568

pok. 25,    tel. (48) 36 20 705

pok. 26,    tel. (48) 36 20 831

pok. 29,    tel. (48) 36 20 622

 

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

pok. 38,   tel.  (48) 36 20 765

pok. 39,   tel.  (48) 36 20 564

pok. 41,   tel.  (48) 36 20 565

pok. 42,   tel.  (48) 36 20 420

pok. 37,   tel.  (48) 36 20 548

pok. 37A, tel.  (48) 36 20 523

 

Pracownia Mapy Numerycznej

pok. 44,  tel.  (48) 36 20 452

 tel.  (48) 36 20 543

pok. 43,  tel.  (48) 36 20 712

 

Załatw sprawę w wydziale

 

Do zadań Wydziału należy:

1. formalno-techniczna obsługa wniosków oraz przygotowanie projektów uchwał w sprawie

nadania nazw obiektom miejskim,

2. ustalanie numerów porządkowych, wydawanie zaświadczeń,

3. zakładanie, prowadzenie i udostępnianie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA),

4. prowadzenie postepowań w sprawach o zatwierdzenie projektów podziału nieruchomości,

5. prowadzenie postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości,

6. prowadzenie i udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego dla

miasta Radomia, w tym:

a) ewidencji gruntów i budynków (EGiB),

b) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),

c) gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

7. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, obejmujące zbiory danych

przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące:

a) rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN),

b) szczegółowych osnów geodezyjnych.

8. zakładanie i prowadzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości

zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 –

1:5000, zharmonizowanych z bazami danych obejmujące zbiory danych przestrzennych

infrastruktury informacji przestrzennej,

9. udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych tworzonych na podstawie

odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych obejmujące zbiory danych

przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej i w bazach danych obiektów

topograficznych,

10. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

11. zakładanie osnów szczegółowych,

12. ochrona znaków geodezyjnych i kartograficznych,

13. weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych

 i kartograficznych przekazanych przez wykonawców prac geodezyjnych.

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 29.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry