Wydział Geodezji

Data publikacji 11.02.2011

symbol Gd.

 

 

Wydział Geodezji

Dyrektor – Geodeta Miejski  - Bożena Mazur

ul. Jana Kilińskiego 30   

pok.  337,  tel.  (48) 36-20-714

fax.  (48) 36 20 621

e-mail: geodezja@umradom.pl

 

 

Referat ds. Obsługi Nieruchomości

pok.317A, tel. (48) 36 20 567

pok. 317,  tel. (48) 36 20 764

pok. 338,  tel. (48) 36 20 320

 

Referat Ewidencji Gruntów

pok. 22,    tel. (48) 36 20 243

pok. 23,    tel. (48) 36 20 853

pok. 24,    tel. (48) 36 20 568

pok. 25,    tel. (48) 36 20 705

pok. 26,    tel. (48) 36 20 831

pok. 29,    tel. (48) 36 20 622

 

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

pok. 38,   tel.  (48) 36 20 765

pok. 39,   tel.  (48) 36 20 564

pok. 41,   tel.  (48) 36 20 565

pok. 42,   tel.  (48) 36 20 420

pok. 37,   tel.  (48) 36 20 548

pok. 37A, tel.  (48) 36 20 523

 

Pracownia Mapy Numerycznej

pok. 44,  tel.  (48) 36 20 452

 tel.  (48) 36 20 543

pok. 43,  tel.  (48) 36 20 712

 

Załatw sprawę w wydziale

 

Do zadań Wydziału należy:

1. ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic

i adresów,

2. udostępnianie informacji zawartych w ewidencji miejscowości, ulic i adresów,

3. prowadzenie postępowań w sprawach o zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości,

4. prowadzenie postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości,

5. prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

(prowadzonego dla miasta Radomia),

6. weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu,

7. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

8. zakładanie osnów szczegółowych,

9. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości,

10. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

11. tworzenie i udostępnianie baz danych obejmujące zbiory danych przestrzennych

infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:

1) ewidencja gruntów i budynków (katastru nieruchomości)

2) geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu

3) rejestru cen i wartości nieruchomości

4) szczegółowych osnów geodezyjnych

12. zakładanie i prowadzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej

tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, zharmonizowanych

z bazami danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji

przestrzennej,

13. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych tworzonych

na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych obejmujących zbiory

danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej i w bazach danych obiektów

topograficznych.

 

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 08.12.2017
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 27233 wizyt