Wydział Funduszy Unijnych i Strategii

Data publikacji 11.02.2011

symbol WFU

 

 

Wydział Funduszy Unijnych i Strategii

ul. Kilińskiego 30

e-mail: projekty@umradom.pl


Dyrektor - Robert Pasiński

pok. 309, tel.  (48) 36 20 631

                  fax. (48) 36 20 615 

 

 

 

Do zadań Wydziału należy:

1. bieżąca analiza celów i zadań Gminy oraz potrzeb finansowych na ich zrealizowanie w tym:

    a) zbieranie danych na temat potrzeb i inicjatyw z wydziałów merytorycznych,

    b) inicjowanie przedsięwzięć,

2. stałe monitorowanie dostępnych źródeł finansowania, aktualnych konkursów i zasad ubiegania

    się o fundusze unijne,

3.    przygotowywanie, kompletowanie oraz składanie wniosków aplikacyjnych w celu pozyskania środków z funduszy unijnych, w tym:

a)   gromadzenie z wydziałów merytorycznych danych niezbędnych do właściweg opracowywania wniosków,

b)      opracowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie,

c)       współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie pozyskiwania środków pomocowych,

4.    przeprowadzenie niezbędnych procedur zmierzających do podpisania umowy o dofinansowanie,

5.    współpraca z innymi samorządami w zakresie kierunków strategii rozwoju oraz pozyskiwania środków,

6.    przekazywanie wszelkich niezbędnych informacji do jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta,

7.    udzielanie informacji na wniosek zainteresowanych organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw na temat możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych,

8.    udzielanie informacji na wniosek zainteresowanych jednostek organizacyjnych gminy
w zakresie identyfikacji źródeł i przedmiotu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej,

9.    monitorowanie komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy
w zakresie realizowanych przez nich  projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

10. kreowanie polityki gminy w tym:

a)   prowadzenie spraw związanych ze strategią rozwoju miasta,

b)      prowadzenie spraw związanych z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta,

c)       monitorowanie komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie realizacji w/w programów,

11.     udział w konsultacjach społecznych ogłaszanych przez instytucje administracji rządowej  i samorządu województwa i ich jednostki w zakresie opracowywanych przez nie projektów strategii, programów, planów i innych dokumentów strategicznych mogących oddziaływać na interesy Miasta Radomia.

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 04.05.2016
Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 7328 wizyt