Wieloosobowe samodzielne stanowisko ds. fakturowania i ewidencjonowania

Data publikacji 10.07.2015

Symbol FE

Do zadań stanowiska należy:


1. wystawianie faktur VAT, rachunków oraz innych dokumentów z tyt. sprzedaży
towarów oraz świadczenia usług – na podstawie dokumentów otrzymanych
z komórek organizacyjnych Urzędu,
2. wystawianie faktur VAT – refakturowanie – na podstawie dokumentów
otrzymanych z komórek organizacyjnych Urzędu,
3. sporządzanie rejestrów sprzedaży,
4. bieżące doradztwo w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od
towarów i usług
5. prowadzenie stosownych ewidencji rozliczeń w zakresie podatku VAT oraz
sporządzanie deklaracji VAT i współpraca z Urzędem Skarbowym,
6. organizacja i koordynowanie działań komórek organizacyjnych w celu
prawidłowego i terminowego realizowania zadań w zakresie dokumentowania –
fakturowania, ewidencji i rozliczeń podatku VAT przez Gminę Miasta Radomia.

Data publikacji 10.07.2015

Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 1672 wizyt