Urząd Stanu Cywilnego

Data publikacji 11.02.2011

symbol USC

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik - Małgorzata Milewska

ul. Moniuszki 9

e-mail: usc@umradom.pl

 

pok.103, tel. (48) 36 20 219,
tel. (48) 36 20 546, fax (48) 36 20 542

 

 

Archiwum USC (wydawanie odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów z lat ubiegłych)      pok. 110, tel. (48) 36 20 943, 48 36 20 635

 

Referat Urodzeń (sporządzanie aktów urodzeń noworodków)

pok. 109, tel. (48) 36 20 524

 

Referat Małżeństw (sporządzanie aktów małżeństw)

pok. 104, tel. (48) 36 20 700

 

Referat Zgonów  (sporządzanie aktów zgonu)

pok. 101, tel. (48) 36 20 844

 

Stanowisko rejestracji aktów zagranicznych

pok.104, tel. (48) 36 20 596

 

Do zadań USC należy w szczególności:

1. sporządzanie aktów urodzenia noworodków,

2. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa,

3. przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska oraz o zmianie imion dzieci,

4. sporządzanie aktów małżeństwa,

5. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

6. wydawanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego,

7. wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,

8. uznawanie zagranicznych wyroków o rozwodach,

9. przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska osób rozwiedzionych,

10. sporządzanie aktów zgonu,

11. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,

12. występowanie o nadanie numeru PESEL dla osób urodzonych w Polsce,

13. aktualizacja rejestru PESEL w oparciu o sporządzenie w tut. USC aktu stanu cywilnego oraz na

podstawie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego,

14. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zmiany imion i nazwisk,

15. współpraca z sądami i innymi organami administracji publicznej, a także z placówkami

konsularnymi w zakresie rejestracji stanu cywilnego,

16. prowadzenie spraw związanych z obrzędowością świecką,

17. przekazywanie do bieżącej konserwacji i oprawy ksiąg stanu cywilnego oraz ich archiwizacja.

 

Załatw sprawę w Urzędzie Stanu Cywilnego

 

 

 

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 01.03.2019
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 62978 wizyt