Urząd Stanu Cywilnego

Data publikacji 11.02.2011

symbol USC

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Moniuszki 9

e-mail: usc@umradom.pl

 

Kierownik - Małgorzata Milewska

pok.103, tel. (48) 36 20 219,
tel. (48) 36 20 546, fax (48) 36 20 542

 

 

Archiwum USC (wydawanie odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów z lat ubiegłych)      pok. 106, tel. (48) 36 20 943

 

Referat Urodzeń (sporządzanie aktów urodzeń noworodków)

pok. 101, tel. (48) 36 20 524

 

Referat Małżeństw (sporządzanie aktów małżeństw)

pok. 104, tel. (48) 36 20 700

 

Referat Zgonów  (sporządzanie aktów zgonu)

pok. 104, tel. (48) 36 20 844

 

 

Stanowisko rejestracji aktów zagranicznych

pok.104, tel. (48) 36 20 596

 

Do zadań USC należy w szczególności:

1. prowadzenie rejestru oraz ksiąg stanu cywilnego tj. urodzeń, małżeństw, zgonów,

2. przyjmowanie zgłoszeń i oświadczeń woli mających wpływ na stan cywilny osób,

3. wydawanie decyzji i postanowień w zakresie rejestracji stanu cywilnego, odpisów aktów i zaświadczeń,

4. współpraca z sądami i innymi organami administracji publicznej a także placówkami konsularnymi w zakresie rejestracji stanu cywilnego,

5. prowadzenie spraw związanych z obrzędowością świecką tj. jubileuszy pożycia małżeńskiego i setnych urodzin,

6. uznawanie zagranicznych wyroków o rozwodach,

7. zmiana imion, nazwisk,

8. archiwizacja i konserwacja ksiąg stanu cywilnego.

Załatw sprawę w Urzędzie stanu cywilnego

 

 

 

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 26.02.2016
Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 52088 wizyt