Stanowisko ds. bhp i p.poż

Data publikacji 11.02.2011

symbol BHP

 

 

 

Stanowisko ds. BHP i p. poż.

ul. Kilińskiego 30

e-mail: bhp@umradom.pl

 

Dariusz Gutkowski

pok. 124, tel. 48 36 20 735

 

 

Do zadań stanowiska należy:

1.przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp,

2. prowadzenie szkoleń „wstępne ogólne” z zakresu bhp i p.poż. nowo przyjętych pracowników,   

    stażystów, praktykantów,

3. współpraca z Biurem Kadr i Szkoleń przy organizacji szkoleń okresowych pracowników,

4. współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej,

5. dokonywanie analizy stanu bhp oraz przyczyn wypadków przy pracy w Urzędzie,

6. udział w dochodzeniach wypadkowych oraz sporządzanie stosownych dokumentów,

7. dokonywanie oceny wyposażenia budynków w instalacje alarmowe i urządzenia gaśnicze,

8. uczestniczenie w pracach Komisji d/s bhp,

9. opracowywanie i prowadzenie kart oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,

10. wnioskowanie o zakup niezbędnego sprzętu i materiałów w zakresie bhp i p. poż.,

11. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu

      bezpieczeństwa i higieny pracy,

12. sporządzenie i przedstawienie pracodawcy analizy stanu bhp w jednostkach organizacyjnych

    Gminy.

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 24.09.2013
Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 4200 wizyt