Samodzielne Stanowisko Audytu Wewnętrznego

Data publikacji 11.02.2011

symbol AW

 

 

Samodzielne stanowisko Audytu Wewnętrznego

ul. Żeromskiego 53

e-mail: audytor@umradom.pl

 

pok. 256, tel. (48) 36 20 286

 

 

 

 

Do zadań stanowiska należy:

1. systematyczna ocena kontroli zarządczej w celu uzyskania obiektywnej i niezależnej oceny jej

    aktywności, efektywności i skuteczności, w szczególności poprzez:

    a) opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego,

    b) realizację zadań audytowych planowanych,

    c) realizację zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Radomia,

    d) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu.

2. czynności doradcze, w tym formułowanie uwag i wniosków w celu wprowadzenia usprawnień,

    o ile ich cel i zakres nie naruszają zasady obiektywizmu i niezależności audytora,

3. współpraca z komórkami organizacjami  Urzędu oraz kontrolą wewnętrzną, gminnymi jednostka-

    mi organizacyjnymi oraz organami kontroli zewnętrznej w zakresie realizowanych zadań.

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 24.09.2013
Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 3408 wizyt