Miejski Rzecznik Konsumenta

Data publikacji 11.02.2011

symbol MRK

 

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

ul. Rwańska 16

e-mail: rzecznikkonsumenta@umradom.pl

 

Włodzimierz Zieleziński

 tel. (48) 36 20 909

 tel. (48) 36 20 910

 

 

Do zadań Rzecznika należy:

1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa  i informacji prawnej w zakresie ochrony  Ich interesów,

2.  składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie  ochrony interesów konsumentów,

3.  występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

4. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę  interesów (w uzasadnionych przypadkach),

5. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,

6. występowanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie oraz do Prezesa UOKiK,

7. kontrolowanie używania języka polskiego w obrocie z konsumentami i kierowanie wniosków  o ukaranie przedsiębiorców w tym zakresie,

8. składanie rocznego sprawozdania ze swojej działalności.

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 11.06.2015
Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 28346 wizyt